Bodums B & B -just-logo2022

Bodums gamla folkskola "Storskolan"
har förvandlats till

Bodums Bed and Breakfast
 

Folkskolan invigdes 1907 och bidrog då till en stor standardhöjning av skolväsendet i Bodum.
Skolan användes fram till 1957, då den nya skolan i byn byggdes och togs i drift.

Den ståtliga jugendbyggnaden har sedan dess brukats som bl.a. beredskapslager, företagshotell och tunnbrödsbageri.

Byggnaden har haft ett stort renoveringsbehov men har nu rustats och anpassats till att uppfylla dagens krav för hotellverksamhet. Ombyggnaden har genomförts med en ambitionen att bevara byggnadens själ och historia men med en anpassning till dagens funktionella behov.

En blandning av slott och koja är känslan vi vill förmedla.

 

Bodums B&B 

Mat och dryck
Våra råvaror är från näraliggande producenter.

 

Bilder från bygden